قواعد ویلایت درباره بازپرداخت وجوه


چنانچه اقامتگاه انتخابی شما ، در تاریخ مورد نظرتان در اختيارتان قرار نگیرد ،و یا میزبان تاییده رزرو را کنسل نماید،مدیریت سایت مبلغ پرداختی شما را به شما باز میگرداند.
مبلغ پرداخت شده در طی مدت زمان چند ساعت بعد از درخواست مشتری به حساب شخصی که از طریق حساب کاربری خود وجه را واریز کرده است بازگردانده می شود.
مبلغ پرداختی شما به همان شماره کارتی که از طریق آن اقدام به خرید کرده اید بازگردانده می شود. قبل از بازپرداخت مبلغ به شما مدیریت سايت از تطبيق اطلاعات كارتتان اطمينان حاصل خواهد نمود.
در صورتی که نياز به تغيير شماره کارتتان بود لازم است این موضوع به صورت تلفني توسط شخص مربوطه هماهنگ شود. همچنین میتوانید مبلغ پرداخت شده را به عنوان اعتبار برای خریدهای بعدی در حساب کاربری خود حفظ کنید.
مقدار اعتباری که شما تصمیم گرفته اید در حساب کاربری خود نگه دارید تاریخ انقضا ندارد، همچنین پس ار تایید نگه داری اعتبار توسط کاربر ، امکان بازگشت وجه به صورت نقدی در هر زمان که کاربر لازم بداند وجود دارد.
پس از ثبت در خواست ، باز پرداخت وجه ظرف مدت حداکثر ۵ ساعت انجام میگیرد.
در صورت وجود هر پرسش و يا شبه اي با ما تماس بگیرید.
راههای ارتباطی ما در پایین صفحات قابل دسترسی هستند.